ontslagrecht

De regel is tegenwoordig dat een arbeidsrelatie (met inachtneming van de opzeggingstermijn) kan worden opgezegd met instemming van de werknemer, op redelijke gronden en als herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

De uitzonderingen op die regel (die aan de orde komen als de werknemer er niet mee instemt) zijn beëindiging:

  • bij bedrijfseconomische noodzaak of na twee jaren arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van de werknemer, door opzegging met toestemming van het UWV;
  • in overige gevallen (veelal in de persoon van werknemer gelegen omstandigheden/redenen), door de kantonrechter te verzoeken de arbeidsrelatie te ontbinden. Dat kan dan alleen in benoemde gevallen.

Het bovenstaande is slechts een heel grove schets van het ontslagrecht.

Hoe de ontslagregels in een individuele situatie moeten worden toegepast, is afhankelijk van alle relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval. Wij kunnen u daarin adviseren, bijstaan en ook – voor en namens u – procederen. lees meer…

terug