bewijs

Sinds de invoering van de WWZ wordt in ontslagprocedures meer aansluiting gezocht bij de regels van het bewijsrecht. Althans is in een rechtsprocedure in de praktijk meer ruimte voor levering van bewijs en een opdracht daartoe, met alle problemen van dien. Vooral voor werkgevers. Bijvoorbeeld als zij hun personeelsdossiers niet op orde hebben.

Inmiddels is gebleken dat de kantonrechter in meer gevallen de gevraagde ontbinding weigert bij gebrek aan een “voldragen grond” voor hetgeen een werkgever stelt. Met het alleen aannemelijk maken van zijn stellingen komt een werkgever er niet!

Bovendien zetten werknemers tegenwoordig vaker hun hakken in het zand, door het weinig rooskleurige vooruitzicht na ontslag. Dat is ook niet verwonderlijk. Er is voor hen immers meer aan gelegen om hun werk te behouden.

terug