incasso

incasso; wacht niet te lang op je geld

CH & T Legal Services; ook voor incasso. Als je goed werk hebt geleverd, wil je na afloop ook beloond worden, toch?!

Of je nu goederen of diensten levert, er zal altijd een moment komen dat er betaald moet worden. Voor niets gaat immers alleen de zon op.

maak betalen vooral gemakkelijk

Het is voor jou als ondernemer wellicht steeds weer vervelend als je daarvoor meer moeite moet doen dan alleen een factuur uitreiken. Helaas is het zo dat betalingen soms lang op zich laten wachten. Je kunt daar, om te beginnen, al iets aan doen door betaling voor jouw klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken.

………….

ZZP-ers en MKB-ondernemers kunnen de #incasso van uitstaande vorderingen ook en met een gerust hart overdragen aan CH & T Legal Services.

 

bril-pen

incasso; het is niet vanzelfsprekend dat klanten op tijd betalen

Laat het totaalbedrag van uitstaande vorderingen dus niet onnodig oplopen. En voorkom zo voor jezelf een liquiditeit probleem.

Discussies voeren met klanten over uitblijvende betalingen en steeds maar weer zelf achter jouw geld aan gaan kost veel tijd en energie. Die tijd kun je beter aan andere zaken besteden. Denk aan je core-business. De energie die je daar in steekt levert je vast veel meer op. Al is het maar dat die activiteiten veelal ook positieve energie geven (en geen negatieve energie opwekken).

geef jouw vordering uit handen

Een vordering uit handen geven hoeft niet eens zo duur te zijn. Wel is het natuurlijk belangrijk dat je goede, duidelijke afspraken maakt met jouw afnemers (idealiter op schrift) en die ook stipt nakomt. Door het op schrift vastleggen van de gemaakte afspraken voorkom je vaak discussies en, niet onbelangrijk, bewijsproblemen achteraf.

Als je zegt (en opschrijft) wat je doet (en voor welke tegenprestatie) én doet wat je zegt (en dat ook goed hebt beschreven of laten beschrijven), kun je vaak al veel problemen met uitblijvende betalingen voorkomen. Het betekent immers dat je de overeengekomen afspraken goed schriftelijk hebt vastgelegd en die ook stipt bent nagekomen. Daaruit volgt dat er in principe geen goede reden is aan te wijzen om je niet te willen betalen voor het geleverde.

Als je in algemene voorwaarden goede afspraken maakt met jouw afnemers over wat de gevolgen zijn van een eventuele niet-tijdige betaling, hoeft uit handen geven van een vordering niet duur te zijn.
Klik hier voor het incassoformulier of maak een afspraak voor een persoonlijk intakegesprek. Bel 040-2010996!

Het is, zo blijkt in de praktijk, niet in alle gevallen mogelijk in der minne betaling te verkrijgen. Een gerechtelijke procedure over een openstaande vordering is dus soms onvermijdelijk. Is dat het geval, dan moet je er rekening mee houden dat er bijkomende kosten zullen zijn.  Denk daarbij o.a. aan kosten van ambtshandelingen van de deurwaarder en griffierecht. Het is altijd goed dat je hiermee rekening houdt bij de beslissing of je wel dan niet wilt gaan procederen. Vooral als het om relatief kleine bedragen gaat.