over ons…

CH & T Legal Services is betrokken, heeft persoonlijke aandacht voor u en uw situatie, is deskundig, gedreven en effectief.

aangenomenBel 040-2010996, maak ‘n afspraak!

Voor een gratis en geheel vrijblijvend eerste gesprek (het intakegesprek) ter kennismaking en oriëntatie.

CH & T Legal Services hanteert een gedifferentieerd tarief.

Daarbij is o.a. bepalend wie opdrachtgever is. Een particulier of een bedrijf? Een schuldeiser of een debiteur?
Daarnaast is ook van belang om wat voor soort zaak het gaat. Is het een arbeidsrecht, ontslag of een incasso zaak?

Het uurtarief is steeds uitgedrukt in een bedrag exclusief BTW en exclusief verschotten. Dat laatste zijn bijvoorbeeld de kosten van KvK-uittreksels, deurwaarders, griffierecht, per aangetekende post verzenden en een toeslag voor kantoorkosten (van slechts 5%).

Tijdens het intakegesprek zal aan u worden meegedeeld welk (uur)tarief in uw zaak van toepassing is. Het (uur)tarief wordt ook vastgelegd in een naar aanleiding van dat gesprek eventueel op te maken schriftelijke opdrachtbevestiging.

…………………

Bel 040-2010996 of stuur een e-mailtje! En maak een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis of bij u op kantoor.
Zorg dat u bij het intakegesprek een geldig legitimatiebewijs bij de hand heeft.