de intake is gratis

Het komt met enige regelmaat voor dat een werknemer (of een werkgever) opbelt met een blijkbaar voor hem/haar brandende vraag.

Het is echter onmogelijk om aan de telefoon direct een goed juridisch advies aan te reiken, wegens onbekendheid met alle relevante feiten en omstandigheden. Maar ook omdat we op dat moment nog niet alle onderliggende stukken hebben ingezien en bestudeerd.

Veel verder dan het doen van enkele algemene uitspraken (wat in de regel slechts algemene waarheden zijn) kan CH & T Legal Services in zo’n geval niet komen.

De beoordeling van uw situatie ligt in de praktijk meestal genuanceerder. Wij leveren graag maatwerk!

Het is daarom praktischer als wij bij u langskomen en u ons dan persoonlijk uw verhaal vertelt. U kunt zo in uw eigen vertrouwde omgeving de situatie aan ons voorleggen.

Maak een afspraak!