de intake is gratis

Het komt met enige regelmaat voor dat een werknemer (of een werkgever) ons opbelt met een brandende vraag.

Het is echter vrijwel onmogelijk om u aan de telefoon meteen al een goed advies aan te reiken. We zijn op dat moment namelijk nog niet bekendheid met alle relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval. Ook de onderliggende stukken zijn dan nog niet in ons bezit.

Denk daarvoor bijvoorbeeld in een arbeidszaak aan: het arbeidscontract en de eventuele latere wijzigingen/aanvullingen daarop, een eventueel toepasselijk arbeidsreglement en een eventueel toepasselijke CAO. Maar ook aan de verslagen van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken en andere stukken.

Bovendien hebben we op dat moment nog niet de gelegenheid gehad die stukken in te zien en nader te bestuderen. Veel meer dan het doen van enkele algemene uitspraken – in de regel slechts zijnde algemene waarheden – kunnen we in zo’n geval niet.

De juridische beoordeling van uw situatie ligt in de praktijk meestal iets ingewikkelder en genuanceerder. En wij leveren graag maatwerk.

Het is daarom het meest praktisch als u met ons in gesprek gaat en persoonlijk uw hele verhaal vertelt. U kunt ons dan later nog de eventuele stukken per e-mail of per post aanreiken. Wij onderscheiden ons van andere rechtshulpverleners doordat we u de mogelijkheid bieden om in of vanuit uw eigen vertrouwde omgeving de situatie aan ons voor te leggen.

Maak een afspraak!