tips bij ontslag

Onderstaand worden u een aantal algemene gedragsrichtlijnen aangereikt, welke u beter in acht kunt nemen bij een eventueel (dreigend) ontslag. Wij adviseren en bevelen u aan er in zo’n geval naar te handelen voor het beste resultaat.

teken niets

Werkgevers hebben nogal de neiging een werknemer te overvallen met de vraag, bij of kort na een ontslaggesprek, direct voor akkoord te tekenen. Doe dat nooit (ook al lijkt het voorstel van uw werkgever best redelijk) anders verspeelt u mogelijk uw recht op een WW-uitkering.

schriftelijke bevestiging van een voorstel/voornemen tot ontslag

Als door de werkgever aan u een voorstel wordt gedaan, vraag daarvan dan steeds (en ongeacht de inhoud daarvan) een bevestiging op schrift en deel mede dat u het in beraad neemt zonder daar meteen al inhoudelijk op in te gaan én zonder daar meteen een standpunt op in te nemen. U kunt in plaats daarvan aangeven dat u daar later nog op terug zult komen.

schriftelijk bezwaar tegen ontslagaanzegging

Maak altijd meteen en schriftelijk bezwaar tegen een eventuele ontslagaanzegging en houdt u zich beschikbaar voor de bedongen arbeid. Nog beter is het, om het maken van schriftelijk bezwaar over te laten aan een ter zake deskundige.

bedrijfseigendommen

Lever op eigen initiatief geen bedrijfseigendommen in, omdat u gebruik mag blijven maken van de u door de werkgever ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen (lease-auto, gsm, laptop et cetera) zolang u niet rechtsgeldig bent ontslagen. Als u daarvan wel vrijwillig afstand doet, zou dat wel eens kunnen worden uitgelegd als dat u akkoord bent gegaan met ontslag. Niet doen dus! Als de werkgever u om afgifte verzoekt, doe dat dan slechts onder uitdrukkelijk schriftelijk protest.

verzamel zoveel mogelijk informatie

Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen die van belang kan zijn in een eventuele ontslagprocedure (o.a. omzet- en andere gegevens van werkgever, documenten waaruit blijkt hoe u gefunctioneerd heeft, relevante e-mailberichten van uzelf, van uw werkgever, van collega’s of van klanten). Later is het altijd lastiger of vaak zelfs onmogelijk om deze informatie nog te pakken te krijgen.
(Let op dat u zich niet schuldig maakt aan verduistering of diefstal bij het verzamelen van deze documenten.)

wees discreet met informatie

Ben er steeds op bedacht dat hetgeen u tegen uw werkgever of, in vertrouwen, tegen collega’s zegt (als u bijvoorbeeld vordert bij het vinden van ander werk) ook tegen u kan en zal worden gebruikt in een eventuele ontslagprocedure.