hulp bij ontslag & incasso

ontslagregels WWZ

Het #arbeidsrecht is door de wetgever (met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid, #WWZ) grondig op de schop genomen. Dat geldt vooral voor de regels rondom ontslag en de beëindiging van de arbeidsrelatie. Maar ook voor de WW.

ontslagrecht

Het ontslagrecht is nog steeds een ingewikkelde materie. Het aantal mogelijke rechtsgangen is zelfs uitgebreid! Het is er in de praktijk niet echt gemakkelijker op geworden.

sociaal vangnet

Bovendien is het sociale vangnet voor mensen die hun baan verliezen versoberd door: minder geld bij #ontslag en gedurende kortere tijd recht op WW-uitkering. Het aantal mogelijkheden om te ontslaan is echter verkleind.

individueel maatwerk

Hoe de nieuwe ontslagregels in een individuele situatie moeten worden toegepast, is afhankelijk van alle relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval. Wij kunnen u desgevraagd daarbij adviseren en bijstaan.

juridisch advies bij ontslag

rechtshulp bij ontslag

Vraag naar onze bijzonder aantrekkelijke voorwaarden en uiterst scherpe tarieven!

werknemers

Werknemers doen er in geval van (dreigend) ontslag goed aan om direct in aktie te komen. Roep daarom direct deskundige hulp in! De termijn waarbinnen werknemers er eventueel nog iets tegen kunnen doen is namelijk aanzienlijk korter geworden (slechts twee maanden). Er zal bij dreigend ontslag dus meteen moeten worden gehandeld.

CH & T Legal Services staat klaar met juridisch advies, #rechtshulp en rechtsbijstand voor met ontslag bedreigde werknemers.

bedrijven

Maar CH & T Legal Services is er ook voor MKB ondernemers! Voor het aanpassen van de organisatie aan eventueel gewijzigde omstandigheden. En bij het incasseren van uitstaande vorderingen.

……….

 

incasso

U kunt als MKB ondernemer de incasso van uitstaande vorderingen met een gerust hart aan CH & T Legal Services overdragen.

bril-penLaat het totaalbedrag van uw uitstaande vorderingen dus niet onnodig hoog oplopen. Voorkom op die manier een liquiditeit probleem voor uzelf.

Discussiëren met klanten en zelf achter uw geld aan gaan, kost u veel tijd en energie, die u beter aan andere zaken kunt besteden.

Als u (in algemene voorwaarden) goede afspraken maakt met uw afnemers, hoeft uit handen geven van een vordering niet eens zo duur te zijn.
Klik hier voor het incassoformulier of maak een afspraak!

Copyright © 2005-2016 CH & T Legal Services

algemene voorwaarden    |    disclaimer    |    privacy    |    links